محصولات آردی

دسته بندی محصولات

محصولات آردی .

محصولات آردی شامل انواع شکوویف ، پتیت بیور ، بیسکوییت و شکورول میباشد

مغز ها .

مغزها شامل انواع مغز بادام زمینی ، مغز تخمه آفتاب گردان و تخمه آفتاب گردان میباشد

اسنک ها .

اسنک ها شامل : اسنک لینا ، لینانچی ، برنجک ، مینی لینا میباشد

اختراعات .

پاپ کورن بدون پوست اولین نوآوری گروه صنعتی لینا در جهان است

TOP